trädfällning

Min far har sysslat med trädfällning en stor del av sitt liv. Han jobbade nämligen som skogsarbetare i många år. Det tog väldigt hårt på hans kropp och han har idag men av de förmodade förslitningsskador som åsamkades honom under alla de åren. Det rör sig om värk i armar och ben samt nervprobelm i extremiteterna. Min farbror har också jobbat mycket med trädfällning, även i modernare tid, när man använt sig av maskiner i stället för manuell arbetskraft. Det är stora maskiner det rör sig om, dessa mångsidiga skogsmaskiner.