salutogent förhållningssätt

För den som jobbar med äldrevård, hemtjänst, funktionsnedsättning eller psykiatri och vill utveckla ett salutogent förhållningssätt i sitt arbete, finns en kurs på en dag. Ett sådant värdegrundat förhållningssätt är inte bara till fördel för brukaren, utan kan även ha stora positiva effekter för personalen som tillämpar det. Att fokusera på individens behov av meningsfullt socialt sammanhang, präglat av kommunikation och gemenskap, kan göra att arbetet känns mer givande också för personalen. Alla har något att vinna på en socialt hälsosammare arbetsmiljö.