Mamma hickar

Har mamma drabbats av hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall? Då är det alltså hicka vi pratar om om jag nu är rätt informerad och korrekt upplyst och sanningsenligt undervisad i det svenska språket. Hon kanske känner sig en aningen otillfreds och mindre bekväm med situationen och om hon dessutom råkar ut för barnens skratt och munterhet över hennes hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall kanske situationen blir ännu mer pinsam och obekväm. Då gäller det att hon slappnar av så avtar de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall av sig självt eller hur!